آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی

یک DVD
هزینه: 7000 تومان
در بسته‏بندی اصلی شرکت تولید کننده

رای شما: -   میانگین: 4.5 (2 رای)

شناسنامه آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی

 • نام: آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی
 • تولیدکننده: موسسه خدمات کامپیوتری نور - موسسه چند رسانه‏ای انیاک
 • سال تولید: 1389 بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
 • به همراه تستهای کنکور

ویژگی‏های آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی

 • ارائه درسها به صورت چند رسانه‏ای و بهره‏گیری از تصاویر متحرک
 • ایجاد محیط شبیه‏سازی شده و امکان آموزش و تمرین به صورت همزمان
 • ارائه تمرین‏های تکمیلی در پایان هر فصل
 • همراه با نمونه تستهای طبقه‏بندی شده

تصویر جلد آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی: آموزش جبر خطی, آموزش هندسه تحلیلی, آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی, تست کنکور, جبر خطی, حل تمرینهای ریاضی سوم راهنمایی, دبیرستان, ریاضیات, نمونه سوال, نمونه سوالات, هندسه تحلیلی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, پیش دانشگاهی, کنکورتصویر جلد آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی: آموزش جبر خطی, آموزش هندسه تحلیلی, آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی, تست کنکور, جبر خطی, حل تمرینهای ریاضی سوم راهنمایی, دبیرستان, ریاضیات, نمونه سوال, نمونه سوالات, هندسه تحلیلی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, پیش دانشگاهی, کنکور

فهرست آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی

فصل اول - بردارها

 • معرفی فضای R به توان 3
 • بردارها در R به توان 3
 • تعبیر هندسی
 • بردارهای یکه
 • تمرین
 • ضرب داخلی
 • ویژگی‏های ضرب داخلی
 • ضرب خارجی
 • ویژگی‏های ضرب خارجی
 • مساحت متوازی الاضلاع
 • حجم متوازی الاضلاع
 • تمرین
 • تستهای کنکور 1
 • تمرینهای تکمیلی 1 و 2

تصویر جلد آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی: آموزش جبر خطی, آموزش هندسه تحلیلی, آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی, تست کنکور, جبر خطی, حل تمرینهای ریاضی سوم راهنمایی, دبیرستان, ریاضیات, نمونه سوال, نمونه سوالات, هندسه تحلیلی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, پیش دانشگاهی, کنکورتصویر جلد آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی: آموزش جبر خطی, آموزش هندسه تحلیلی, آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی, تست کنکور, جبر خطی, حل تمرینهای ریاضی سوم راهنمایی, دبیرستان, ریاضیات, نمونه سوال, نمونه سوالات, هندسه تحلیلی, هندسه تحلیلی و جبر خطی, پیش دانشگاهی, کنکور

فصل دوم - معادلات خط و صفحه

 • خط در فضا
 • فاصله یک نقطه از خط
 • تمرین
 • صفحه در فضا
 • فاصله یک نقطه از صفحه
 • وضعیت نسبی دو صفحه در فضا
 • وضعیت نسبی یک خط و یک صفحه در فضا
 • تمرین
 • تستهای کنکو 1 و 2 و 3
 • تمرینهای تکمیلی 1 و 2

فصل سوم - مقاطع مخروطی

 • دایره
 • تمرین
 • بیضی
 • تمرین
 • سهمی
 • تمرین
 • هذلولی
 • تمرین
 • انتقال محورهای مختصات
 • تمرین
 • دوران محورهای مختصات
 • تمرین
 • تستهای کنکور 1 و 2 و 3
 • تمرینهای تکمیلی 1 و 2 و 3

فصل چهارم - ماتریس و دترمینان

 • ماتریس‏ها
 • جمع ماتریس‏ها و ضرب اعداد حقیقی در آنها
 • ضرب ماتریس‏ها
 • ترانهاده یک ماتریس
 • ماتریس‏ها و تبدیلات هندسی در صفحه
 • تمرین
 • دترمینان‏ها
 • دستور ساروس
 • ویژگی‏های دترمینان ماتریسهای 3x3
 • تمرین
 • تستهای کنکور سری 1 و 2
 • تمرینهای تکمیلی 1 و 2 و 3

فصل پنجم - دستگاه معادلات خطی

 • ماتریس‏های وارون‏پذیر
 • وارونپذری ماتریسهای 2x2
 • وارونپذیری ماتریسهای 3x3
 • تمرین
 • دستگاه معادلات خطی
 • دستور کرام
 • روش حذفی گاوش و روش گاوس - جردن
 • تمرین
 • تمرینهای تکمیلی 1

درباره آموزش هندسه تحلیلی و جبر خطی - پیش دانشگاهی

این نرم افزار، تنها یک کتاب گویا نیست. دانش‏آموزان علاوه بر آن که می‏توانند از این نرم افزار به جای کتاب درسی خود استفاده کنند، این امکان را خواهند داشت که سوالات و آزمایشات کتاب را به صورت عینی و با کمک انیمیشن بررسی نمایند.
در تمام مراحل این نرم افزار سعی بر آن شده است که با کمک آخرین تکنیکهای آموزش چند رسانه‏ای، با روش خط و تعاملی و با استفاده از انواع تصاویر متحرک و انیمیشن، مطالعه و یادگیری دروس به یک عمل جذاب و جالب توجه تبدیل شود. همچنین برای هر بخش تعدادی از نمونه تستهای کنکور مربوط به سالهای قبل به صورت طبقه بندی شده گلچین شده‏اند.

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

پست الکترونیک شما مخفی مانده و به دیگران نمایش داده نمی‏شود.