نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان

1 عدد DVD
هزینه: 6000 تومان این کالا در حال حاضر در انبار موجود نیست.
در صورت تمایل پست الکترونیک خود را وارد کنید تا به محض ورود به انبار شما را خبر کنیم
تا کنون رای داده نشده است

شناسنامه آموزش کمک درسی چهارم دبستان

 • تولیدکننده: داده‏های البرز رایانه
 • سال تولید: 1389
 • بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی
 • همراه با 5 ساعت آموزش زبان انگلیسی پایه

درباره آموزش کمک درسی چهارم دبستان

محتوای دروس این بسته شامل کتابهای ریاضی، علوم تجربی، فارسی (بخوانیم و بنویسیم)، قرآن، هدیه‏های آسمانی و تعلیمات اجتماعی به صورت تشریحی همراه با حل تمرین و مثال توسط اساتید مجرب با زبانی ساده و رسا تدریس گردیده است.
شامل دروس: قرآن، ریاضی، فارسی، علوم تجربی، تعلیمات اجتماعی، هدیه‏های آسمانی + همراه با 5 ساعت آموزش زبان انگلیسی پایه

تصویرنرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستانتصویرنرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

تصاویر آموزش کمک درسی چهارم دبستان

بخوانیم و بنویسیم

 • مقدمه
 • نهادها
 • بهداشت
 • اخلاق فردی و اجتماعی
 • دانش و دانشمندان
 • مسائل دینی
 • ملی و میهنی
 • طبیعت
 • هنر و ادبیات

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 1: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستاننرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 1: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

ریاضی

 • بخش اول

  • عدد نویسی
  • مقایسه عددها
  • مفهوم خط
  • مفهوم نیم خط
  • خواص جمع و تفریق
  • مفهوم زاویه
  • حل مسئله (1)
  • مفهوم ضرب
  • خاصیتهای ضرب
  • مفهوم تقسیم
 • بخش دوم
  • ضرب یک رقمی در دو رقمی
  • ضرب دو رقمی در یک رقمی
  • ضرب چند رقمی در یک رقمی
  • ضرب عددها در ده، صد و هزار
  • ضرب در مضربهای ده، صد و هزار
  • رسم خطهای عمود بر هم
  • فاصله یک نقطه از یک خط
  • حل مسئله (2)
  • ضرب دو رقمی در دو رقمی
  • ضرب اعداد چند رقمی
 • بخش سوم
  • خطهای متوازی
  • مثلث قائم‏الزاویه
  • حل مسئله (3)
  • مفهوم تقسیم (2)
  • تقسیم با باقی مانده
  • تقسیم چند رقمی بر یک رقمی
  • متوازی‏الاضلاع و مستطیل
  • تقارن
  • مفهوم گنجایش
  • لوزی و مربع
 • بخش چهارم
  • تمرین ضرب و تقسیم
  • تقسیم بر عددهای دو رقمی (1)
  • تقسیم بر عددهای دو رقمی (2)
  • محیط چند ضلعی ها
  • مفهوم بخش پذیری
  • مفهوم کسر
  • کسرهای مساوی
  • ساده کردن کسر
  • مقایسه کسرهای متعارفی
  • جمع و تفریق کسرهای متعارفی
 • بخش پنجم
  • ساده کردن کسر (2)
  • عددنویسی (2)
  • مساحت
  • مساحت مستطیل و مربع
  • تساوی شکلهای هندسی
  • ارتفاع و قاعده
  • مساحت متساوی‏الاضلاع
  • مساحت مثلث
  • حل مسئله (3)

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 2: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستاننرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 2: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

علوم تجربی

 • مقدمه
 • علوم زیستی
  • ساختمان بدن موجودات زنده
  • غذاسازان بزرگ
  • گیاهان، موجودات پر ارزش
  • جانوارن بی مهره
 • علوم فیزیکی
  • مخلوطها
  • نور و بازتابش
  • الکتریسیته
  • آهنربا
 • علوم زمین
  • سنگها
  • زمین و همسایه‏های آن
 • بهداشت
  • دستگاه تنفسی
  • دستگاه گردش خون

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 3: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستاننرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 3: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

تعلیمات اجتماعی

 • جغرافی

  • محیط زندگی ما
  • وسایل یادگری جغرافیا
  • نقشه چیست؟
  • جهتهای جغرافیایی
  • ناهمواریها (سرزمینهای بلند)
  • ناهمواریها (سرزمینهای پست)
  • آب و هوا چیست؟
  • نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟
  • دریاها و دریاچه‏های ایران
  • چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟
  • نقش راهها در زندگی ما
  • راههای ایران
 • تاریخ
  • زندگی انسانها در گذشته‏های دور
  • پیدایش روستاها
  • نخستین شهرها
  • پیامبران الهی
  • مهاجرت آریایی‏ها
  • هخامنشیان
  • اشکانیان
  • ساسانیان
  • طلوع خورشید اسلام در ایران
 • تعلیمات مدنی
  • خانواده
  • زندگی خانوادگی
  • مدرسه
  • مسجد
  • زندگی روستایی
  • زندگی شهری
  • ملت ایرن
  • امت اسلامی

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 5: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستاننرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 5: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

هدیه‏های آسمانی

 • قسمت اول

  • خنده‏ها و گریه‏های من
  • شامگاه پاییزی
  • کودکی بر آب
  • امید من ...
  • همیشه با هم
  • مساجد مسلمانان
  • سفر به یادماندنی
  • روزی برای...
  • به جای دشنام
  • به جای ...
 • قسمت دوم
  • زنگ انشاء
  • کودک شجاع
  • سحرگاه باشکوه
  • این دوستی‏ها ...
  • برای دوست
  • رویاهای من
  • دستهای مادر
  • همسر فداکار
  • کسی مرا می‏بیند
  • تصویر ماندگار...
  • آرزوی بزرگ من

نرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 4: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستاننرم افزار آموزش کمک درسی چهارم دبستان - تصویر 4: آموزش دروس چهارم دبستان, تعلیمات اجتماعی, حل تمرینهای ریاضی چهارم دبستان, دبستان, ریاضی, علوم تجربی, فارسی, قرآن, هدیه های آسمانی, کتاب کمک درسی دبستان, کتابهای چهارم دبستان, کمک درسی, کمک درسی چهارم دبستان

آموزش قرآن

 • درس اول
 • درس دوم
 • درس سوم
 • درس چهارم
 • درس پنجم
 • درس ششم
 • درس هفتم
 • درس هشتم
 • درس نهم
 • درس دهم
 • درس یازدهم
 • درس دوازدهم
 • درس سیزدهم
 • درس چهاردهم
 • درس پانزدهم

آموزش زبان انگلیسی

 • Hip Hip Hooray 1
 • Hip Hip Hooray 2

دیدگاه خود را برای ما بنویسید

پست الکترونیک شما مخفی مانده و به دیگران نمایش داده نمی‏شود.